Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s. r. o.
Class
Teacher
Classroom
Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s. r. o. Školník Michal
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:15 - 13:00
7
13:10 - 13:55
8
14:05 - 14:50
Mon 10/6
7.A celá
B4
MAT
6.A celá
B8
MAT
8.A celá
B9
MAT
6.A celá
B8
ZEM
9.A celá
B11
DoZ2
Pohotovost B a družina PoBD
Tue 11/6
7.A celá
B4
MAT
6.A celá
B8
MAT
8.A celá
B9
MAT
7.A celá
B4
ZEM
DoZP
Pohotovost B a družina PoBD
Wed 12/6
7.A celá
B4
MAT
6.A celá
MAT
8.A celá
B9
CMA
6.A celá
B8
ZEM
DoZ1
Pohotovost B a družina PoBD
Pohotovost B a družina PoBD
Pohotovost B a družina PoBD
Thu 13/6
7.A celá
B4
MAT
6.A celá
B8
MAT
6.A celá
B8
AJ
8.A celá
B9
MAT
9.A celá
B11
D
7.A celá
B4
DoZP
Pohotovost B a družina PoBD
Pohotovost B a družina PoBD
Fri 14/6
6.A celá
B8
MAT
8.A celá
B9
MAT
6.A celá
B8
7.A celá
B4
ZEM
8.A celá
B9
DoZP
DoZ1
Powered by