Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s. r. o.
Class
Teacher
Classroom
Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s. r. o. Malinská Petra
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:15 - 13:00
7
13:10 - 13:55
8
14:05 - 14:50
Mon
1.LA celá
uč.2
AJ
1.LA celá
uč.2
AJ
2.LT celá
uč10
AJ
2.LH 2LH1
uč.8
AJ
1.LB celá
uč.5
AJ
1.LT celá
uč.9
AJ
DoA1
Suplovací pohotovost A1 PoA1
Tue
2.LH 2LH2
uč.3
AJ
2.LT celá
uč10
AJ
1.LT celá
uč.9
AJ
2.LH 2LH1
uč.3
AJ
2.LH 2LH1
uč.3
AJ
1.LB celá
uč.5
AJ
DoA1
Suplovací pohotovost A1 PoA1
Suplovací pohotovost A1 PoA1
Wed
2.LH 2LH2
uč.3
AJ
1.LB celá
uč.5
AJ
2.LH 2LH2
uč.5
AJ
2.LH 2LH1
uč.2
AJ
1.LA celá
uč.9
AJ
2.LT celá
uč10
AJ
Thu
1.LT celá
uč.9
AJ
2.LT celá
uč10
AJ
2.LH 2LH2
uč.8
AJ
1.LA celá
uč.2
AJ
1.LB celá
uč.5
AJ
DoA1
DoA1
Suplovací pohotovost A1 PoA1
Suplovací pohotovost A1 PoA1
Fri
Powered by