Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.
Class
Teacher
Classroom
Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o. Kučerová Ilona
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
9:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:15 - 13:00
7
13:10 - 13:55
8
14:05 - 14:50
Mon
2.LH celá
uč.6
AJ
4.LH celá
uč10
KAJ
2.H celá
uč.5
AJ
3.LH celá
3.LT celá
uč.2
AJ
4.H celá
uč.1
KAJ
4.LH celá
4.LT celá
uč10
AJ
DoA1
DoA1
Suplovací pohotovost A1 PoA1
Tue
4.H celá
uč.1
AJ
4.LH celá
4.LT celá
uč10
AJ
4.LT celá
uč10
KAJ
3.LH celá
3.LT celá
uč.2
AJ
DoA1
Suplovací pohotovost A1 PoA1
Suplovací pohotovost A1 PoA1
Wed
4.H celá
uč.1
AJ
2.LH celá
uč.6
AJ
1.LH celá
uč.7
HV
4.LH celá
4.LT celá
uč10
AJ
Suplovací pohotovost A1 PoA1
Thu
2.H celá
uč.5
AJ
4.H celá
uč.1
AJ
1.LH celá
uč.6
HV
2.LH celá
uč.6
AJ
3.LH celá
3.LT celá
uč.7
AJ
DoA1
Suplovací pohotovost A1 PoA1
Fri
2.LH celá
uč.6
AJ
2.H celá
uč.5
AJ
DoA1
Suplovací pohotovost A1 PoA1
Powered by