Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Čtvrtek 18.1.2018
Nepřítomní učitelé12345678
Hrstková Miroslava(Stud)-BOMCHKOR
Ježková Irena(Prez)SLE
Kellerová Vladimíra(Prez)VAL-HRS-
Pecina Jaromír(Absc)------PAV-
Vokálová Kateřina(Prez)PVLLD....
Pilařová Petra(Absc)MU
Šmatlánová Pavla(Stud)KUZKUZKOSLE-KUZKUZ
Štrossová Jana(PedD)SLEKVAKVAKVAKVA-KVAKVA
Změny v rozvrzích učitelů:
Boháčová Jitka6. hodsupl. (HRS Stud)NJ2.LT(uč.3)za odpadlou
Hrstková Miroslava3. hodsupl. (KEL Prez)AJ1.LT+(uč.5)za odpadlou
Ježková Irena2. hododpadáMAT1.C+změna hodiny
4. hodvýměna >>EKO4.Hna 7. hod
5. hodpřesun >>EKO4.Hna 6. hod
6. hodpřesun <<EKO4.H(uč.7)z 5. hod
7. hodvýměna <<EKO4.H(uč.2)z 4. hod
Kučerová Ilona4. hodvýměna <<KAJ4.H(uč.2)z 7. hod
7. hodvýměna >>KAJ4.Hna 4. hod
Kuzmová Věra1. hodsupl. (ŠMA Stud)ČJL1.A(B5)za odpadlou
2. hodsupl. (ŠMA Stud)MAT1.A(B5)za odpadlou
6. hodsupl. (ŠMA Stud)VV5.A+(B8)za odpadlou
7. hodsupl. (ŠMA Stud)VV5.A+(B8)za odpadlou
Kvasničáková Markéta2. hodsupl. (ŠTR PedD)HOP3.H(uč.4)za odpadlou
3. hodsupl. (ŠTR PedD)HOP3.H(uč.4)za odpadlou
4. hodsupl. (ŠTR PedD)HOP3.H(uč.4)za odpadlou
5. hodsupl. (ŠTR PedD)HOP3.H(stol)za odpadlou
7. hodsupl. (ŠTR PedD)HOP3.H(uč.4)za odpadlou
8. hodsupl. (ŠTR PedD)HOP3.H(uč.4)za odpadlou
Leden Jiří4. hodsupl. (ŠMA Stud)Prv1.A(B5)za odpadlou
Lederová Marta2. hodsupl. (VOK Prez)ČJL2.A(B7)za odpadlou
Machová Jana7. hodsupl. (HRS Stud)ČJL2.LH(uč.8)za odpadlou
Korandová Alena8. hodsupl. (HRS Stud)NJ2.H(uč.7)za odpadlou
Kosař Martin3. hodsupl. (ŠMA Stud)Pří5.A(B3)přespočetná hod.
Musilová Kateřina2. hodsupl. (PIL Absc)ČJ4.C(uč11)za odpadlou
Pavlík Luboš7. hodsupl. (PE Absc)SPR1.LT(HAL2)za odpadlou
Pavlová Věra1. hodsupl. (VOK Prez)AJ4.A(B2)za odpadlou
Valentová Markéta1. hodsupl. (KEL Prez)MAT2.LT(uč.3)za odpadlou
2. hodspojeno (JE)MAT1.C+(uč.2)
Slezáček Martin1. hodsupl. (ŠTR PedD)SCR4.C+(uč.2)za odpadlou
3. hodsupl. (JE Prez)SCR4.C(uč11)za odpadlou
Štrossová Jana1.-8. hod Obecný pedagogický dohled
Změny v rozvrzích tříd:
1.H2. hodMAT(uč.2)spojíValentová Markéta(JE)
1.C2. hodMAT(uč.2)spojíValentová Markéta(JE)
1.LH3. hodAJ(uč.5)suplujeHrstková Miroslava(KEL)
1.LT3. hodAJ(uč.5)suplujeHrstková Miroslava(KEL)
7. hodSPR(HAL2)suplujePavlík Luboš(PE)
2.H8. hodNJ(uč.7)suplujeKorandová Alena(HRS)
2.LH7. hodČJL(uč.8)suplujeMachová Jana(HRS)
2.LT1. hodMAT(uč.3)suplujeValentová Markéta(KEL)
6. hodNJ(uč.3)suplujeBoháčová Jitka(HRS)
3.H2. hodHOP(uč.4)suplujeKvasničáková Markéta(ŠTR)
3. hodHOP(uč.4)suplujeKvasničáková Markéta(ŠTR)
4. hodHOP(uč.4)suplujeKvasničáková Markéta(ŠTR)
5. hodHOP(stol)suplujeKvasničáková Markéta(ŠTR)
7. hodHOP(uč.4)suplujeKvasničáková Markéta(ŠTR)
8. hodHOP(uč.4)suplujeKvasničáková Markéta(ŠTR)
4.H1. hodSCR(uč.2)suplujeSlezáček Martin(ŠTR)
4. hodKAJ(uč.2)výměna <<Kučerová Ilonaz 7. hod
4. hodEKOvýměna >>na 7. hod
5. hodEKOpřesun >>na 6. hod
6. hodEKO(uč.7)přesun <<Ježková Irenaz 5. hod
7. hodEKO(uč.2)výměna <<Ježková Irenaz 4. hod
7. hodKAJvýměna >>na 4. hod
4.C1. hodSCR(uč.2)suplujeSlezáček Martin(ŠTR)
2. hodČJ(uč11)suplujeMusilová Kateřina(PIL)
3. hodSCR(uč11)suplujeSlezáček Martin(JE)
1.A1. hodČJL(B5)suplujeKuzmová Věra(ŠMA)
2. hodMAT(B5)suplujeKuzmová Věra(ŠMA)
4. hodPrv(B5)suplujeLeden Jiří(ŠMA)
2.A2. hodČJL(B7)suplujeLederová Marta(VOK)
4.A1. hodAJ(B2)suplujePavlová Věra(VOK)
5.A3. hodPří(B3)suplujeKosař Martin(ŠMA)
6. hodVV(B8)suplujeKuzmová Věra(ŠMA)
7. hodVV(B8)suplujeKuzmová Věra(ŠMA)
6.A6. hodVV(B8)suplujeKuzmová Věra(ŠMA)
7. hodVV(B8)suplujeKuzmová Věra(ŠMA)