Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Středa 16.1.2019
Nepřítomní učitelé12345678
Pavlík Luboš(PedD)LELE-....-
Pilařová Petra(Absc)MCHKILKEL---
Změny v rozvrzích učitelů:
Boháčová Jitka2. hododpadáNJ1.LHzměna hodiny
Chvojková Michaela1. hododpadáHUS2.LHzměna hodiny
2. hodzměna LIT4.H(uč.4)za odpadlou
2. hododpadáHUS2.LHzměna hodiny
4. hodzměna ČJL3.H+(uč.7)za odpadlou
6. hodzměna ČJL4.LT(uč.9)za odpadlou
Kellerová Vladimíra2. hododpadáMAT2.Hzměna hodiny
3. hodsupl. (PIL Absc)MAT4.LT(uč.9)za odpadlou
3. hododpadáFY1.LT+změna hodiny
6. hodzměna MAT2.H(Kuch)za odpadlou
Kučerová Ilona1. hodzměna AJ3.LH(uč.5)
2. hodsupl. (PIL Absc)AJ4.LH(uč10)za odpadlou
Kvasničáková Markéta1. hodzměna TPP2.H(uč.1)za odpadlou
2. hodzměna TPP2.H(uč.1)za odpadlou
6. hododpadáTPP2.Hzměna hodiny
Leden Jiří1. hodspojeno (PAV PedD)TVS3.LT(HALA)
1. hodzměna TVS2.LT+(HALA)
2. hodspojeno (PAV PedD)TVS3.LT(HALA)
Machová Jana1. hodspojeno (PIL Absc)AJ1.LH(uč11)
1. hodzměna HUS2.LH(uč11)za odpadlou
1. hododpadáČJL6.Azměna hodiny
2. hodspojeno (BO)NJ1.LH(uč11)
2. hodzměna HUS2.LH(uč11)za odpadlou
4. hodzměna ČJL2.LH+(uč.5)za odpadlou
4. hododpadáČJL3.H+změna hodiny
6. hododpadáČJL4.LTzměna hodiny
Korandová Alena1. hododpadáNJ2.Hzměna hodiny
2. hodzměna NJ3.LH(uč.5)
4. hododpadáNJ2.LH+změna hodiny
Musilová Kateřina2. hododpadáLIT4.Hzměna hodiny
3. hodzměna DV1.LT+(uč.2)za odpadlou
Pavlík Luboš1.-5. hod Obecný pedagogický dohled
Pavlová Věra3. hodzměna ČJL5.A(B2)za odpadlou
4. hodzměna Vl5.A(B11)za odpadlou
Valentová Markéta4. hododpadáInf5.Azměna hodiny
Pacindová Kateřina1. hodzměna AJ6.A(B9)za odpadlou
3. hododpadáAJ5.Azměna hodiny
Změny v rozvrzích tříd:
2.H1. hodTPP(uč.1)změnaKvasničáková Markéta(KOR)
2. hodTPP(uč.1)změnaKvasničáková Markéta(KEL)
6. hodMAT(Kuch)změnaKellerová Vladimíra(KVA)
3.H4. hodČJL(uč.7)změnaChvojková Michaela(MCH)
3.C4. hodČJL(uč.7)změnaChvojková Michaela(MCH)
4.H2. hodLIT(uč.4)změnaChvojková Michaela(MU)
1.LH1. hodAJ(uč11)spojíMachová Jana(PIL)
2. hodNJ(uč11)spojíMachová Jana(BO)
3. hodDV(uč.2)změnaMusilová Kateřina(KEL)
1.LT1. hodSPR(HALA)změnaLeden Jiří
3. hodDV(uč.2)změnaMusilová Kateřina(KEL)
2.LH1. hodHUS(uč11)změnaMachová Jana(CHO)
2. hodHUS(uč11)změnaMachová Jana(CHO)
4. hodČJL(uč.5)změnaMachová Jana(KOR)
2.LT1. hodTVS(HALA)změnaLeden Jiří
4. hodČJL(uč.5)změnaMachová Jana(KOR)
3.LH1. hodAJ(uč.5)změnaKučerová Ilona
2. hodNJ(uč.5)změnaKorandová Alena
3.LT1. hodTVS(HALA)spojíLeden Jiří(PAV)
2. hodTVS(HALA)spojíLeden Jiří(PAV)
4.LH2. hodAJ(uč10)suplujeKučerová Ilona(PIL)
4.LT3. hodMAT(uč.9)suplujeKellerová Vladimíra(PIL)
6. hodČJL(uč.9)změnaChvojková Michaela(MCH)
5.A3. hodČJL(B2)změnaPavlová Věra(PAC)
4. hodVl(B11)změnaPavlová Věra(VAL)
6.A1. hodAJ(B9)změnaPacindová Kateřina(MCH)